Geðheilsuteymi

Endurhæfing á geðheilsusviði Reykjalundar miðar að því að styðja einstaklinga í að finna leiðir til að lifa með sínum áskorunum, bæta lífsgæði og auka virkni í daglegu lífi. Unnið er með andlega, líkamlega og félagslega þætti eftir því sem við á. Endurhæfingin byggist á samvinnu margra fagstétta og er sniðin að þörfum hvers og eins. Því er meðferðin talsvert mismunandi milli einstaklinga. Mikilvægt er að viðkomandi geti tekið virkan þátt í endurhæfingunni.

Umsókn um meðferð þarf að koma frá lækni. Ef beiðni er samþykkt þá er viðkomandi boðaður í matsviðtal og/eða endurhæfingarmat þar sem lagt er mat á heilsu, færni og áhugahvöt einstaklingsins og hvort þörf er á áframhaldandi endurhæfingu á geðsviði sem að öllu jöfnu stendur yfir í 4-6 vikur.

Við innskrift verður til þverfaglegt teymi kringum einstaklinginn, í því eru alltaf læknir, hjúkrunarfræðingur, sjúkraþjálfari og iðjuþjálfi og oft heilsuþjálfari, sálfræðingur eða félagsráðgjafi. Einnig er hægt að leita til næringarráðgjafa, taugasálfræðings og talmeinafræðings þegar þörf krefur.

Eftir útskrift stendur viðkomandi til boða að koma í  1 -2 eftirfylgdarviðtöl á göngudeild Reykjalundar.

Hjá geðheilsuteymi fer fram endurhæfing vegna þunglyndis, kvíða og fleiri andlegra erfiðleika. Margir eiga að baki erfiðan uppvöxt, hafa orðið fyrir áföllum og verið undir langvarandi álagi. Oft er því um fjölþættan vanda að ræða, þ.e. líkamlegan, andlegan og félagslegan.

Námskeið:

Önnur meðferð og fræðsla:

  • Göngur
  • Iðjuþjálfun
  • Leikfimihópar
  • Lífsstílsráðgjöf
  • Sjúkraþjálfun
  • Slökun
  • Vatnsleikfimi

Ef þú hefur spurning um biðlista eða annað tengt geðheilsuteymi getur þú haft samband á Reykjalund og fyrirspurnum verður svarað eins fljótt og hægt er af Ernu Bjargeyju Jóhannsdóttur hjúkrunarstjóra.