Talmeinafræði

Talþjálfun

Talmeinafræðingar eru heilbrigðistétt með löggildingu frá Heilbrigðisráðuneytinu. Haustið 2010 var sett af stað námsbraut í talmeinafræði við Háskóla Íslands. Um er að ræða 2 ára meistaranám en áður en hægt er að hefja nám þurfa nemendur að hafa lokið ákveðnum forkröfum sem eru fög samsvarar tveimur önnum eru grunnfög innan íslensku og sálfræði.

Starfsvið talmeinafræðinga innan Reykjalundar

Í talþjálfun koma sjúklingar af flestum sviðum Reykjalundar, þó langflestir af tauga- og hæfingarsviði. Sjúklingum er vísað í talþjálfun af ýmsum orsökum, t.d. vegna málstols og annarra máltruflana í kjölfar áunnins heilaskaða eftir sjúkdóma eða slys, raddmeina, þvoglumælgi, lestrarerfiðleika eða annarra vandamála sem snerta tjáskipti. Einnig sinnir talmeinafræðingur fólki sem er með kyngingarerfiðleika. Talmeinafræðingur greinir vanda sjúklings og veitir meðferð þegar það á við, ýmist í einstaklingstímum eða í hóptímum. Viðtöl og ráðgjöf til aðstandenda er oft mikilvægur þáttur meðferðarinnar.

Talmeinafræðingur hefur verið starfandi á Reykjalundi frá árinu 1980. 

Teymisvinna og þróunarstarf

Talmeinafræðingar taka virkan þátt í starfi taugateymis og hæfingarteymis og eru til ráðgjafar fyrir öll önnur teymi eftir þörfum. Talmeinafræðingar taka auk þess þátt í rannsóknar- og þróunarverkefnum og sinna starfsþjálfun nema í talmeinafræði. Leitast er við að byggja þjálfun á gagnreyndum aðferðum og þeirri þekkingu sem liggur fyrir á hverjum tíma.