Framkvæmdastjórn

 Pétur Magnússon
   Pétur Magnússon        
   Forstjóri      
   petur[hjá]reykjalundur.is      
   Sími: 585-2140      
             
 
   Stefán Yngvason        
   Framkvæmdastjóri lækninga      
   stefan[hjá]reykjalundur.is      
   Sími: 585-2035      
             
 Lára M. Sigurðardóttir    Lára M. Sigurðardóttir        
   Framkvæmdastjóri hjúkrunar      
   laras[hjá]reykjalundur.is      
   Sími: 585-2129      
             
 
   Óskar Jón Helgason        
   Framkvæmdastjóri þjálfunar og ráðgjafar      
   oskarh[hjá]reykjalundur.is      
   Sími: 585-2034      
             
 Helgi Kristjónsson
   Helgi Kristjónsson        
   Framkvæmdastjóri rekstrarsviðs      
   helgi[hjá]reykjalundur.is      
   Sími: 585-2149      
             
 Guðbjörg Gunnarsdóttir
   Guðbjörg Gunnarsdóttir        
   Mannauðsstjóri      
   gudbjorg[hjá]reykjalundur.is      
   Sími: 585-2143      
             

Framkvæmdastjórn

Framkvæmdastjórn skipa auk forstjóra, framkvæmdastjóri lækninga, framkvæmdastjóri hjúkrunar, framkvæmdastjóri þjálfunar og ráðgjafar og framkvæmdastjóri rekstrar. Mannauðsstjóri situr fundi framkvæmdastjórnar með málfrelsi og tillögurétt.
Framkvæmdastjórar eru ráðnir til 5 ára í senn.

Hlutverk framkvæmdastjórnar
  • Framkvæmdastjórn setur starfsemi Reykjalundar stefnu og markmið og gerir áætlun um heildarstarfsemi stofnunarinnar og leggur fyrir stjórn til samþykktar.
  • Framkvæmdastjórn stýrir starfsemi og rekstri og  tryggir að starfsemin sé í samræmi við fjárlög og þjónustusamning við SÍ.
  • Framkvæmdastjórn samhæfir starfsemi og vinnufyrirkomulag milli sviða.
  • Framkvæmdastjórn gerir mannaflaspár í samræmi við  markmið og þær fjárveitingar sem samningar segja til um.
  • Framkvæmdastjórn skipuleggur og þróar gæða- og öryggismál í samráði við stjórnendur sviða og vinnur að umbótum í starfseminni.
  • Framkvæmdastjórn ber ábyrgð á gerð stofnanasamninga við stéttarfélög starfsmanna Reykjalundar.
  • Framkvæmdastjórn tryggir samstarf við menntastofnanir, eflir Reykjalund sem menntastofnun og hvetur til vísindastarfs.
  • Framkvæmdastjórn tryggir upplýsingaflæði bæði innan og utan Reykjalundar og sér um samskipti við hagsmunaaðila.
  • Framkvæmdastjórn leggur sérstaka áherslu á þverfaglega samvinnu í allri starfseminni og hvetur til að jafnræði ríki milli starfsstétta.
  • Framkvæmdastjórn tryggir að samskiptasáttmáli sé í heiðri hafður og leysir úr ágreiningsmálum gerist þess þörf.