Framkvæmdastjórn

 Birgir Gunnarsson    Birgir Gunnarsson    Magnús Ólason    Magnús Ólason
   Forstjóri      Framkvæmdastjóri lækninga
   Netfang: birgir[hjá]reykjalundur.is      Sími: 585-2000
   Sími: 585-2140      
             
 Lára M. Sigurðardóttir
   Lára M. Sigurðardóttir    Helgi Kristjónsson    Helgi Kristjónsson
   Framkvæmdastjóri hjúkrunar      Framkvæmdastjóri rekstrarsviðs
   Netfang: laras[hjá]reykjalundur.is      Netfang: helgi[hjá]reykjalundur.is
   Sími: 585-2129      Sími: 585-2149

Framkvæmdastjórn er skipuð, samkvæmt gildandi stjórnskipulagi; forstjóra, framkvæmdastjóra lækninga, framkvæmdastjóra hjúkrunar og framkvæmdastjóra rekstrarsviðs.

Meginhlutverk framkvæmdastjórnar er að sjá til þess að starfsemi sé í samræmi við þjónustusamning, fylgjast með þróun í eftirspurn þeirrar þjónustu sem við veitum, að stofnunin sé mönnuð í samræmi við þarfir á hverjum tíma, tryggja að öll aðstaða og aðbúnaður starfsmanna og sjúklinga sé í lagi svo sem húsnæði, tæki og búnaður og að rekstur sé í samræmi við fjárlög á hverjum tíma. Við þetta meginhlutverk bætast síðan samskipti við stjórnvöld, heilbrigðisyfirvöld, alþingi, sveitarstjórn og stjórn SÍBS. Auk samskipta og samvinnu við aðrar stofnanir og almennt kynningarstarf. Framkvæmdastjórn þarf líka að horfa innávið og stýra því í hvaða áttir á að fara, stefnumörkun þarf að vera til staðar, þróunaráætlun, marka þarf stefnu í gæðamálum, tryggja virkt rannsóknastarf og fjármögnun þess, starfsmannamál, kjaramál og fleira. Síðast en ekki síst þarf framkvæmdastjórn að sinna upplýsingamiðlun bæði innan og utan Reykjalundar.