HAM-LS

Hugræn atferlismeðferð við lágu sjálfsmati

Í endurhæfingu er fólk að takast á við margvíslegar breytingar sem geta haft áhrif á sjálfsmatið svo sem vegna langvinnra veikinda eða slysa. Einnig getur lágt sjálfsmat haft áhrif á árangur endurhæfingar þar sem það að hafa trú á sjálfum sér og eigin getu er lykilatriði í að leggja sig fram og ná árangri.

Meðferðin stendur til boða fyrir skjólstæðinga á öllum sviðum Reykjalundar.

  • Námskeið er tvisvar í viku í þrjár vikur (6 skipti), mánud. og miðvikud. kl. 14:00-16:00
  • Hefst: 14. febrúar og 8. maí

Sálfræðingur teymisins veitir nánari upplýsingar og sér um skráningu.

Sálfræðingar Reykjalundar bjóða upp á hópmeðferð við lágu sjálfsmati, byggða á kenningum og aðferðum hugrænnar atferlismeðferðar. Meðferðin ber yfirskriftina „Betra sjálfsmat: Hugræn atferlismeðferð við lágu sjálfsmati“ og er, með leyfi höfunda, byggð á efninu: Self-Esteem frá Centre for Clinical Interventions (CCI), Western Australia. https://www.cci.health.wa.gov.au/Resources/Looking-After-Yourself/Self-Esteem Þóra Hjartardóttir sá um íslenska þýðingu en endurskoðun og uppsetning var í höndum sálfræðinganna Ingu Hrefnu Jónsdóttur, Gunnhildar L. Marteinsdóttur, Hugrúnar Sigurjónsdóttur og Hjálmtýs Alfreðssonar.

Meðferðarhandbókin kostar kr. 2.981,-.

Þeir einstaklingar sem útskrifast áður en meðferð er lokið eiga þess kost að ljúka meðferð á göngudeild án endurgjalds.

Námskeiðið er einnig hægt að taka allt á göngudeild og kostar 25.528 kr. sem greiðist við upphaf námskeiðs. Afsláttur til öryrkja er 45%. Námsgögn  eru innifalin í námskeiðsgjaldi.

Sams konar námskeið byggt á efni frá Landspítalanum var í boði á Reykjalundi frá 2014-2019. Niðurstöður árangursmælinga LSH á námskeiðinu gáfu til kynna að meðferðin hafi jákvæð áhrif á líðan þeirra þátttakenda sem ljúka henni. Sjálfsálit jókst, þunglyndi, kvíði og streita minnkaði og lífsgæði bötnuðu. Sjá nánar í cand.psych. verkefni Lilju Sifjar Þorsteinsdóttur sálfræðings: Árangur níu vikna hugrænnar atferlismeðferðar í hópi við litlu sjálfsáliti https://skemman.is/handle/1946/7571

Niðurstöður frá 104 fyrstu þátttakendunum á Reykjalundi bentu einnig til góðs árangurs. Sjá nánar í meistaraprófsritgerð Gunnhildar Ólafsdóttur sálfræðings:
Cognitive behavioural group therapy for low self-esteem: An outcome study https://skemman.is/handle/1946/28704

Rannsóknir á lágu sjálfsmati hafa m.a. gefið til kynna að:

  • Sjálfsálit reynist hafa sterkt forspárgildi fyrir hamingju og lífsgæði.
  • Fólk með mikið sjálfsálit er með lægra magn af streituhormóninu kortisóli í blóðinu í kjölfar streituvaldandi atburða.
  • Fólk með lítið sjálfsálit upplifir sterkari sjúkdómseinkenni, meiri sársauka og meira andlegt álag.
  • Fólk með lítið sjálfsálit er líklegra til að verða veikt eftir að hafa verið undir miklu álagi.
  • Sterk tengsl eru á milli átraskana og lítils sjálfsálits og er lágt sjálfsálit oft nefnt sem viðhaldandi þáttur.
  • Fólki með sveiflukennt sjálfsálit er hættara við að þróa með sér þunglyndi.