08.03.2024

Vertu mikilvægur hollvinur - Aðalfundur Hollvinasamtaka Reykjalundar á morgun, laugardag kl 14

Vertu mikilvægur hollvinur.

 

Heilbrigðisþjónusta er einn af hornsteinum samfélagsins. Til að við hlúum sem best að þessum dýrmæta grunni samfélagsins er mikilvægt að þeir fjármunir sem fara í heilbrigðisþjónustu séu nýttir eins markvisst og mögulegt er með það að leiðarljósi að hámarka þjónustu og gæði. Með fjölgun þjóðarinnar og vaxandi meðalaldri er nauðsynlegt að horfa til lýðheilsu og endurhæfingu í auknum mæli þegar fjallað er um heilbrigðismál. Endurhæfing eflir fólk á öllum aldri til að viðhalda eða ná aftur færni í daglegu lífi eftir sjúkdóma eða slys. Endurhæfing miðar að því að auka lífsgæði einstaklingsins og þeirra sem næst honum standa og er sannarlega þjóðhagslega hagkvæm þegar horft er til þess að nýta fjármuni samfélagsins sem best.

 

Reykjalundur er í dag stærsta endurhæfingarstofnun landsins og þjónar öllu landinu. Starfsemin hófst árið 1945 og hefur verið í eigu SÍBS frá upphafi. Á Reykjalundi fer fram alhliða endurhæfing sem miðar að bættum lífsgæðum, aukinni færni og sjálfsbjargargetu þeirra sem þangað leita. Endurhæfing Reykjalundar er byggð upp samkvæmt alþjóðlegum, klínískum leiðbeiningum. Meðferðin einkennist af þverfaglegri samvinnu fagfólks sem myndar átta sérhæfð teymi, sem starfrækt eru á dagvinnutíma að mestu. Auk þess er þverfagleg legudeild, Miðgarður, opin allan sólarhringinn. Einnig er fjöldi gistirýma í boði fyrir sjúklinga sem þess þurfa vegna aðstæðna sinna.

Um 110-130 sjúklingar sækja endurhæfingarmeðferðina á degi hverjum sem gerir um 1.300 manns á ári hverju, flestir í 4-6 vikur í senn. Auk þess kemur fjöldi sjúklinga í viðtöl á göngudeild á hverju ári.

 

Hollvinasamtök Reykjalundar mikilvægur bakhjarl.

Hollvinasamtök Reykjalundar eru samtök fólks sem þykir vænt um Reykjalund og er tilbúið til að leggja sitt af mörkum til að efla starfsemina og styrkja frekari uppbyggingu hennar. Margir eiga þessari stofnun líf sitt að þakka, eða eiga vini og ættingja sem hafa komist aftur út í lífið sem virkir þátttakendur eftir dvöl á Reykjalundi. Um fjögur hundruð manns eru í Hollvinasamtökunum og við tökum vel á móti nýjum hollvinum. Engin skuldbinding fylgir því að vera félagi, önnur en sú að borga hóflegt árgjald sem nýtt er í þágu starfsemi Reykjalundar. Aðrir sem vilja leggja Reykjalundi lið geta haft samband við samtökin, sem sjá þá um að koma fjármunum rétta leið.

Tilgangur Hollvinasamtakanna er að styðja við þá endurhæfingarstarfsemi sem fram fer á vegum Reykjalundar og er það gert með þrennum hætti: Með fjáröflun og fjárstuðningi frá hollvinum og öðrum aðilum, með kynningarstarfsemi á opinberum vettvangi og með ýmsum öðrum stuðningi við starfsemi Reykjalundar

Samtökunum hafa borist miklar og góðar gjafir frá einstaklingum, félagasamtökum og fyrirtækjum á undanförnum árum. Hollvinasamtökin hafa staðið fyrir kaupum á ýmsum tækjum sem gagnast starfseminni vel. Hollvinasamtökin voru stofnuð í lok árs 2013 og hafa frá þeim tíma gefið Reykjalundi gjafir fyrir um 70 milljónir.

 

Aðalfundur Hollvinasamtaka Reykjalundar á laugardaginn.

Það er okkur ánægja að segja frá því að aðalfundur Hollvinasamtaka Reykjalundar verður haldinn í hátíðarsal Reykjalundar nú á laugardaginn, 9. mars 2024, kl. 14:00.

Á dagskrá verða auk venjulegra aðalfundarstafa stutt fræðsluerindi um stöðu húsnæðismála Reykjalundar og framtíðarsýn starfseminnar en eins og kunnugt er hafa þessi mál verið mikið í deiglunni undanfarið.

Gaman er að segja frá því að á fundinum munu Hollvinir afhenda Reykjalundi glæsilega gjöf sem nýtist í starfsemina.

Hollvinir eru hvattir til að mæta og nýir félagar velkomnir.

Mikilvægi endurhæfingar til að bæta samfélagið okkar hefur aldrei verið mikilvægara en einmitt núna og þar gegnir starfsemi Reykjalundar lykilhlutverki. Hvernig hljómar að gerast Hollvinur með okkur?

Nánari upplýsingar um Hollvinasamtökin má finna á vefsíðu samtakanna:

https://www.reykjalundur.is/um-reykjalund/hollvinasamtok/

 

Bryndís Haraldsdóttir formaður Hollvinasamtaka Reykjalundar

Pétur Magnússon forstjóri Reykjalundar

Til baka