05.05.2023

Föstudagsmlolar forstjóra 5. maí 2023.

Ágæta samstarfsfólk hér á Reykjalundi,

Endurhæfingarráð í heimsókn
Í morgun heimsótti endurhæfingarráð okkur heim hingað á Reykjalund. Heilbrigðisráðherra og félags- og vinnumarkaðsráðherra skipa sameiginlega Endurhæfingarráð – samstarfsvettvang um endurhæfingu þvert á velferðarkerfi ráðuneytanna og var núverandi ráð skipað síðasta haust.
Í kynningu á ráðinu á heimasíðu stjórnarráðsins segir svo um endurhæfingarráð:
„Endurhæfingarráði er ætlað að vera heilbrigðisráðherra og félags- og vinnumarkaðsráðherra til ráðgjafar við faglega stefnumörkun á sviði endurhæfingar og hvað varðar skipulag þjónustu til að tryggja samþættingu í endurhæfingu þvert á velferðarkerfi ráðuneytanna. Þetta á jafnt við um heilbrigðistengda endurhæfingu, atvinnutengda starfsendurhæfingu og önnur tengd úrræði. Þá munu ráðherrar fela ráðinu verkefni er varða greiningu eða útfærslu aðgerða sem ætlað er að tryggja þverfaglega sýn og samþættingu þjónustu ætlaða einstaklingum í endurhæfingarþörf og/eða hættu á ótímabæru brotthvarfi af vinnumarkaði. Einnig er ráðinu ætlað að fylgjast með alþjóðlegri þróun og áherslum í endurhæfingarþjónustu.
Endurhæfingarráði verður meðal annars falið að greina og útfæra skilgreindar aðgerðir í fimm ára aðgerðaráætlun heilbrigðisráðuneytisins um heilbrigðistengda endurhæfingu sem var unnin í samráði við félags- og vinnumarkaðsráðuneytið. Útfærsla aðgerða tengdum samræmdu flokkunarkerfi, matstæki og tilvísunum eru á forræði beggja ráðuneyta og sérstaklega mikilvægar til að tryggja samþættingu endurhæfingarþjónustu ráðuneytanna.
Við vinnuna er ráðinu ætlað að hafa hliðsjón af áherslum í sáttmála um ríkisstjórnarsamstarf Framsóknarflokks, Sjálfstæðisflokks og Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs. Mikilvægt er að tryggja að einstaklingum sem missa starfsgetuna verði í auknum mæli tryggð þjónusta og stuðningur strax á fyrstu stigum með tilliti til líkamlegra, sálfræðilegra og félagslegra þátta sem hafa áhrif á starfsgetu. Einnig er mikilvægt að endurhæfingarþörf sé metin snemma til að geta veitt viðeigandi úrræði tímanlega og tryggja jafnt aðgengi.
Endurhæfingarráð verður skipað tíu aðilum til fjögurra ára, þar af sex skv. tilnefningum og fjórum án tilnefningar. Endurhæfingarráði er heimilt að stofna faghópa um einstök verkefni sem því eru falin af heilbrigðisráðherra og félags- og vinnumarkaðsráðherra, eftir því sem við á. Gert er ráð fyrir að Endurhæfingarráð fundi a.m.k. mánaðarlega.
 Endurhæfingarráð er þannig skipað:
• Arnór Víkingsson, formaður, skipaður án tilnefningar
• Auðbjörg Ingvarsdóttir, tilnefnd af Tryggingastofnun
• Guðrún Karlsdóttir, tilnefnd af Landspítala
• Guðrún Kr. Guðfinnsdóttir, tilnefnd af embætti landlæknis
• Hrafnhildur Tómasdóttir, tilnefnd af Vinnumálastofnun
• Jón Steinar Jónsson, tilnefndur af Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins
• Vigdís Jónsdóttir, tilnefnd af VIRK
• Hanna Sigríður Gunnsteinsdóttir, án tilnefningar
• Ingveldur Ingvarsdóttir, án tilnefningar
• Ólafur Þór Gunnarsson, án tilnefningar
Starfsmenn Endurhæfingarráðs verða frá heilbrigðisráðuneytinu, Selma Margrét Reynisdóttir og frá félags- og vinnumarkaðsráðuneytinu, Klara Briem.“
Í heimsókninni var fulltrúm endurhæfingarráðs kynnt ítarlega starfsemi Reykjalundar og helstu áskoranir í okkar daglegu störfum. Jafnframt gáfu fulltrúar ráðsins sér góðan tíma í umræðum um endurhæfingarmál og starfsemina hér hjá okkur. Að lokum var farið í skoðunarferð um húsið þar sem starfsemin var kynnt enn frekar. Ánægjulegt hve góðan tíma ráðið gaf sér til að kynna sér starfsemina hjá okkur og um leið og við þökkum þeim fyrir komuna, óskum við ráðinu góðs gengis í störfum sínum.

Nafni tauga- og hæfingarteymis breytt
Fyrir nokkru fengum við í framkvæmdastjórn erindi frá tauga- og hæfingarteymi þar sem óskað var eftir að nafn teymisins yrði einfaldað og breytt í taugateymi. Helsta ástæðan er sú að margir sjúklingahópar eru innan teymisins, meðal annars fólk með starfræn einkenni og ekki ástæða til að tiltaka sérstaklega suma sjúklingahópa innan teymisins í heiti þess. Þetta erindi hefur nú verið samþykkt þannig að nýtt nafn teymisins hefur verið einfaldað og er nú orðið taugateymi.

Að lokum óska ég valkyrjum Reykjalundar góðar skemmtunar í kvennaferðinni okkar á morgun.

Góða helgi!
Bestu kveðjur,
Pétur

Til baka