Reglur um rannsóknir

Jónína SigurgeirsdóttirReykjalundur hefur sett sér það markmið að verða virk rannsóknarstofnun í endurhæfingu. Til þess að ná því markmiði er stefnt að því að styðja rannsóknartengd verkefni, bæta möguleika starfsmanna að vera virkir í rannsóknarvinnu og efla tengsl við háskóla landsins og háskólasjúkrahús.

Á Reykjalundi gilda ákveðnar reglur um rannsóknir, sem setja rannsóknavirkni ramma til að starfa í. Í reglunum er fjallað um:

  • Vísindastefnu Reykjalundar
  • Skipan og hlutverk vísindaráðs
  • Vísindasjóð
  • Hlutverk rannsóknastjóra
  • Þátttöku starfsmanna Reykjalundar í vísindarannsóknum
  • Fjármál og fjárreiður vísindarannsókna á Reykjalundi