Gæðastefna

Hús milli trjánnaReykjalundur leggur áherslu á að veita endurhæfingu samkvæmt bestu þekkingu, sem byggir á hugmyndafræði endurhæfingar samkvæmt Alþjóða heilbrigðismálastofnuninni WHO.

Til þess að ná settu markmiði setur Reykjalundur sér gæðastefnu.

Í henni felst: 

  • þverfagleg teymisvinna með skýru samskiptaferli
  • heildræn nálgun, með heilsu og velferð sjúklinga að leiðarljósi
  • einstaklingsmiðuð meðferð, sem hefur skýr og mælanleg markmið
  • árangursmiðuð meðferð þar sem árangur er metinn með viðurkenndum og viðeigandi mælitækjum (hlutlægum og huglægum)
  • virk tengsl við háskólasamfélagið. Áhersla á rannsóknir, gagnreynd vinnubrögð og skýra verkferla. Gæðavísar, gæðastaðlar, gæðahandbækur haft að leiðarljósi
  • að skráð er samkvæmt hugmyndafræði og markmiðum endurhæfingar í skráningarkerfi sem tryggir vernd persónuupplýsinga
  • skipuleg vinna með biðlista, forskoðun til að koma fólki af stað á meðan það bíður endurhæfingar, eða aðstoð við að finna önnur úrræði við hæfi
  • virk samskipti við þá sem sjá um þjónustu úti í samfélaginu, svo sem starfsendurhæfingu, heilsugæslu, þjálfunarstöðvar og fleira
  • möguleiki á endurtekningu, ef sjúkdómur er versnandi og sjúkdómsástand/færni/lífsgæði einstaklingsins breytist
  • meðferð sem er fylgt eftir á skipulagðan hátt með eftirfylgd og þjónustukönnunum