Stoðþjónusta

Á Reykjalundi er göngudeildarmóttaka sem er sameiginleg fyrir öll meðferðarsvið stofnunarinnar. Þar fara fram greiningarviðtöl og ráðgjöf í aðdraganda innskriftar, meðferð og endurkomur. Göngudeildin er opin alla virka daga frá kl. 8-16. 

Í Mannauðsdeild Reykjalundar starfar einn starfsmaður utan  mannauðsstjóra. Þeir sjá um allan almennan launaútreikning, túlkun kjarasamninga sem unnið er eftir og styðja við bakið á stjórnendum og starfsmönnum. Mannauðsdeild sér um að auglýsa eftir starfsmönnum og tekur á móti starfsumsóknum ásamt því að veita ráðgjöf er varðar ýmis starfsmannamál.

Mannauðsstjóri ber ábyrgð á stefnumótun, skipulagningu og samhæfingu mannauðsstjórnunar í samráði við framkvæmdastjórn, stefnu og aðra stjórnendur Reykjalundar.

Skrifstofa Reykjalundar samanstendur af skrifstofum: forstjóra, framkvæmdastjóra lækninga, framkvæmdastjóra hjúkrunar, framkvæmdastjóra þjálfunar og ráðgjafar, framkvæmdastjóra rekstrar og mannauðsstjóra. Þar starfa einnig ritari framkvæmdastjórna, bókari, gjaldkeri og launafulltrúi sem sinna öllum almennum skrifstofustörfum.

Upplýsingatæknistjóri hefur umsjón með vefsíðum Reykjalundar, ýmsum tæknibúnaði og notendaþjónustu við um 200 notendur við síbreytilegt og fjölbreytt upplýsingakerfi sem starfsfólk Reykjalundar notar í sínum daglegu störfum.

Umsjónarmaður fasteigna sér um allt viðhald bæði utandyra og innandyra á fasteignum sem telja 20.659 m2 sem standa á 433.720 m2 lóð og nýtur við það aðstoðar frá fjölmörgum iðnaðarmönnum.
Móttaka Reykjalundar er staðsett á jarðhæð B álmu. Hún er opin mánudaga til föstudaga frá klukkan 8:00 - 16:30. Í móttökunni er sinnt allri almennri upplýsingagjöf ásamt bókunum og afgreiðslu fyrir göngudeild. Einnig er þar selt ýmislegt efni sem stuðst er við í meðferðinni á Reykjalundi.

Í mötuneyti Reykjalundar er leitast við að hafa matinn heilnæman og ferskan. Matseðilinn samanstendur af fjölbreyttum fisk-, kjöt- og grænmetisréttum, ásamt salatbar, ávöxtum og samlokum. Eldað er á heilsusamlegan máta og ekki notuð unnin matvara. Mötuneytið skiptist í eldhús sem er GÁMES vottað og bjartan og rúmgóðan matsal.

Í mötuneytinu starfar matreiðslumeistari með fimm aðstoðarkonum, saman framreiða þau um 52.800 heitar máltíðir yfir árið fyrir sjúklinga, starfsfólk og gesti, ásamt því að sjá um veitingar á ýmsum fundum og viðburðum á vegum Reykjalundar.

Við ræstingu á Reykjalundi starfa 9 starfsmenn. Þeir sjá um að ræsta með einum eða öðrum hætti hátt í 9000 fermetra á degi hverjum. Frá upphafi hefur ræsting á húsnæði stofnunarinnar verið unnin af starfsmönnum hennar, ræstingin var á árum áður ein af þeim einingum þar sem sjúklingar fengu starfsþjálfun fyrir útskrift.
Á Reykjalundi hefur verið rekin saumastofa frá upphafi. Hún hefur sinnt öllu því helsta sem stofnunin hefur þurft á að halda á hverjum tíma fyrir sig. Í dag starfar á saumastofu starfsmaður í 0,5 stöðugildi.
Þvottahús Reykjalundar hefur sinnt þörfum stofnunarinnar eins og kostur er frá upphafi. Um árabil voru stærri stykki þvegin úti í bæ en allur minni þvottur hér. Undanfarin ár hefur mest allur þvottur verið þveginn í þvottahúsi Grundar í Hveragerði. Í dag starfar í þvottahúsi starfsmaður í 0,5 stöðugildi.