Hjartateymi

Á hjartasviði Reykjalundar fer fram þverfagleg hjartaendurhæfing sem byggir á grunni klíniskra leiðbeininga. Áhersla er lögð á einstaklingsmiðaða meðferð sem fer þó mikið fram í hópum, en það samræmist einmitt ofangreindum leiðbeiningum. Endurhæfingin felst í þjálfun, andlegri og líkamlegri aðlögun, fræðslu og meðferð áhættuþátta. Lögð er áhersla á að gera fólk vel í stakk búið til þess að halda áfram á þeirri braut sem grunnur er lagður að á meðan á dvöl á hjartasviði stendur. Klíniskar leiðbeiningar um hjartaendurhæfingu hafa verið gefnar út í ýmsum löndum. Í þeim er mælt með að ákveðnir hópar hjartasjúklinga fái hjartaendurhæfingu á þeim forsendum að endurhæfing dragi úr dánartíðni, fækki hjartaáföllum, fækki sjúkrahúslegum, bæti lífsgæði og sé þjóðhagslega hagkvæm. BekkurÞetta á við þá sem fengið hafa kransæðastíflu, farið hafa í kransæðavíkkun eða skurðaðgerð og sjúklinga með hjartabilun. Niðurstöður margra rannsókna hafa auk þess sýnt fram á ótvíræðan ávinning hjartaendurhæfingar fyrir þá sem eru með langvinnan kransæðasjúkdóm og þá sem farið hafa í hjartalokuaðgerðir. Beiðni um endurhæfingu á hjartasviði Reykjalundar þarf að berast frá lækni.

Stigskipting hjartaendurhæfingar

Hjartaendurhæfing skiptist í þrjú stig ( Stig I, II og III). Markmiðið er það sama á öllum stigum en aðferðir til að ná markmiðum ráðast af ástandi sjúklings. Á öllum stigum er fylgst með svörun við hreyfingu og stigvaxandi álagi, veitt fræðsla og stuðningur við að taka á áhættuþáttum og komast út í lífið á ný eftir áfall eða aðgerð.

Hjartaendurhæfingin á Reykjalundi er fyrst og fremst Stig II endurhæfing. 

Endurhæfing innan sjúkrahúss, á hjartadeild og hjartaskurðdeild, hjá þeim sjúklingum sem náð hafa stöðugu ástandi eftir áfall eða aðgerð. Endurhæfing hjartasjúklinga á göngudeild fljótlega eftir útskrift af hjartadeild eða hjartaskurðdeild.
Fyrir hjartasjúklinga sem í tíma og líðan eru orðnir færir um að takast á við meira álag en á fyrri stigum. Æskilegt er að endurhæfingin byrji með áreynsluprófi.
Viðhaldsþjálfun hjartasjúklinga undir eftirliti.