Meðferð

Hlutverk sálfræðinga
Viðtal

Hlutverk sálfræðinga í endurhæfingunni á Reykjalundi snýr einkum að sálfræðilegu mati, sálfræðimeðferð, ráðgjöf og fræðslu. Sálfræðingar Reykjalundar taka þátt í þverfaglegum teymisfundum, markmiðsfundum, fjölskyldufundum, fræðslu til vinnustaða eða skóla, sinna forviðtölum og eftirfylgd og koma að rannsóknum og þróunarvinnu s.s. gerð HAM meðferðarhandbóka. Sérfræðingar í klínískri sálfræði veita handleiðslu til sálfræðinema, annarra sálfræðinga og HAM-meðferðaraðila.

Sálfræðimat 

Sálfræðilegt mat getur falið í sér mat á andlegri líðan, persónuleika, vitsmunaþroska, námserfiðleikum, athyglisbresti, taugasálfræðilegum þáttum eða vitrænni getu. Sálfræðilegt mat getur hjálpað til við að setja raunhæf markmið í endurhæfingunni og auðveldar val á leiðum eftir útskrift þar sem máli skiptir að taka rétta stefnu. Í sálfræðimati eru oft notuð sálfræðipróf, matskvarðar, spurningalistar og sérstök taugasálfræðileg próf. Sérfræðingur í taugasálfræði sér um taugasálfræðilegt mat.

Meðferð

Í meðferðarvinnu er aðallega stuðst við hugræna atferlismeðferð byggða á kenningum Aaron T. Beck. Hugræn atferlismeðferð (HAM) hefur náð mikilli útbreiðslu undanfarin ár í tengslum við ýmsan heilsuvanda, en þó einkum þunglyndi og kvíða. Rannsóknir sýna að HAM er gagnleg aðferð til að ná og viðhalda bata.

Í hugrænni atferlismeðferð eru kenndar aðferðir til að takast á við þunglyndi og kvíða sem fólk getur gripið til hvenær sem á þarf að halda. Markmiðið er að draga úr neikvæðum hugsunum og auka virkni. HAM hefur þróast í margar áttir og er einnig að nýtast vel meðal annars varðandi verkjavandamál, offitu, svefnvanda, lágt sjálfsmat, að takast á við langvinn veikindi og áföll. Einnig hefur á síðari árum fléttast inn í HAM fleiri nálganir s.s. núvitund (Mindfulness), þjálfun svengdarvitundar (Appetite Awareness training), þjálfun samkenndar (Compassion Focused Therapy), og að vinna með viðhorf til hugsana (Metacognitive Therapy) og ACT sem stendur fyrir Acceptance and commitment therapy en hún byggir á hugmyndafræði hugrænnar atferlismeðferðar og atferlisgreiningar. Þetta er gagnreynt meðferðarfarform þar sem lögð er áhersla á að gangast við stöðu mála (acceptance) og tileinka sér núvitund í bland við breytingar á hegðun. Markmiðið er að auka sálrænan sveigjanleika fólks. Sjá nánar í grein Dr. Rúnars Helga Andrasonar yfirsálfræðings verkjasviðs Reykjalundar.